2010

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Zakrzew
 Uchwała Nr XLV 249 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 09:31:28 | Data modyfikacji: 2010-04-20 09:32:03.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu oraz
ustanowienia zabezepieczenia tego kredytu
 UCHWAŁA XLVI 250 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 10:14:49 | Data modyfikacji: 2010-04-20 09:32:03.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu oraz
ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu.
 uchwała XLVI 251 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 10:28:08 | Data modyfikacji: 2010-04-20 09:32:03.
 UCHWAŁA Nr XLVI 252 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 10:49:37 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 Uchwała XLVI 253 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 10:55:25 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załacznik Nr 1 do uchwały XLVI/253/10
 tabela nr 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 12:05:10 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/253/10
 tabela nr 2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 12:11:41 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/253/10
 załącznik nr 3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 12:16:14 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zakupu działki w miejscowości Bielicha
 Uchwała Nr XLVI 254 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 11:22:18 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/244/10 z
dnia 29 stycznia 2010 roku.
 Uchwała Nr XLVI 255 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 11:32:56 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2011 roku.
 Uchwała Nr XLVI 256 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 11:35:45 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
działek położonych na terenie Gminy Zakrzew od
Wspólnoty Gruntowej Wsi Mleczków.
 Uchwała Nr XLVI 257 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 11:38:53 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu oraz
ustanowienia zabezepieczenia tego kredytu
 Uchwała XLVII 258 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 12:53:58 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 Uchwała XLVII 259 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 12:57:32 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/259/10
 wydatki.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 13:03:42 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/259/10
 Zadania inwestycyjne.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-04-20 13:07:34 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zatwierdzenia taryf stanowiących zestawienie cen
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
 Uchwała Nr XLVIII 260 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-05-17 13:29:47 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zatwierdzenia Gminnego Systemu Profilaktyki i
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Zakrzew
na lata 2010 - 2015.
 Uchwała XLVIII 261 2010.shs

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-05-17 13:33:13 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr XLVIII 262 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-05-17 13:34:54 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009
rok.
 Uchwała Nr XLVIII 263 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-05-17 13:36:32 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 uchwała nr XLIX 264 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 09:37:51 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/264/10
 Załącznik nr 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 09:40:03 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/264/10
 Załącznik nr 2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 09:44:34 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/264/10
 Limity wydatków Exel.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 09:45:54 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 3a do uchwały Nr XLIX/264/10
 załącznik 3a.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 09:46:44 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/242/10 z
dnia 29 stycznia 2010 roku
 Uchwała Nr XLIX 265 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-06-24 09:48:07 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 Uchwała nr LI2662010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 09:57:10 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/266/10
 zał. do uch LI266 pl.doch.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 09:59:11 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/266/2010
 zał. do uch.LI26610 pl.wyd..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:00:13 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/266/10
 Zadania inwestycyjne na 2010r..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:02:43 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Przydochy i rozchody budżetu w 2010r
 Przych. i rozch. budżetu w 2010r.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:05:58 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zaciągnięcia długoterminowej pożycaki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tej pożyczki.
 Uchwała nr LI 267 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:19:11 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
określenia zakresu i formy informacji z przebiegu
wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej, a także
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury i samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze roku
budżetowego.
 uchwała nr LI 268 2010 z dnia 12 lipca 2010r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:21:33 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę.
 Uchwała Nr LI 269 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:28:24 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia opłat za ścieki.
 Uchwała Nr LI 270 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:34:27 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
nieodpłatnego przejęcia działki położonej w
miejscowości Milejowice.
 Uchwała Nr LI 271 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:40:05 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zmiany przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Dąbrówka Nagórna "W".
 Uchwała Nr LI 272 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:42:53 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik do uchwały Nr LI /272 /2010
 PRM Dąbrówka Nagórna zmiana.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 10:45:51 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania oraz rozkładania na raty należności
pieniężnych przypadających Gminie Zakrzew i jej
jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje
się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz
wskazania organu uprawniającego do udzielania
ulg.
 Uchwała Nr LI 273 10.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 11:01:22 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 Uchwała nr LII 274.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 13:34:34 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/274/10
 plan dochodów zał nr 1 z dnia 18 sierpnia 2010.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 13:36:09 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/274/10
 plan wydatków zał nr 2 do Uchwały nr z dnia 18 sierpnia 2010.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 13:37:56 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zaciągnięcia długoterminowego kredytu oraz
ustanowienia zabezpieczenia tego kredytu
 UCHWAŁA nr LII275 z 18 sierpnia 2010r..doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 13:49:59 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Zaciągnięcia Długoterminowej pozyczki z Banku
Gospodarstwa Bankowego oraz ustanowienia
zabezpieczenia tej pożyczki
 uchwała nrLII 276 18 sierpnia 2010r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:00:08 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wydzierżawienia części działki Nr 3/5 w
miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr LII 277 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:03:52 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wydzierżawienia dzialki Nr 148 w miejscowości
Wacyn
 Uchwała Nr LII 278 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:04:51 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zakupu działki położonej w miejscowości
Bielicha.
 Uchwała Nr LII 279 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:06:00 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2011.
 Uchwała Nr LII 280 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:07:09 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Uchwalenia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Gminy Zakrzew na lata 2010-2013 z
uwzględnieniem lat 2014-2017.
 Uchwała Nr LII 281 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:55:53 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII 281 10
 APGO - ostatni poprawiony.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:58:24 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
nieodpłatnego przejęcia działek połozonych w
miejscowości Wacyn.
 Uchwała Nr LII 282 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-24 14:59:43 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 uchw.nr LIII 283 z 13 września.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:25:44 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII 283 10
 PLAN DOCHODÓW ZAŁ NR 1 LIII283 z 13 września.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:27:06 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII 283 10
 plan wydatków zał nr 2 LIII283 z 13 września.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:28:06 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII 283 10
 zad.inwest. Zał nr 3.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:29:00 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII 283 10
 Zał. nr 4.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:29:47 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII 283 10
 przychody i rozchody ZAŁ. NR 5 LIII283 z 13 września.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:31:28 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej
u działem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 w
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
 uchwała nrLIII 284.z dnia 13 września 2010r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:33:55 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Uchylenia Uchwały Nr LII/276/2010 rady Gminy w
Zakrzewie z dnia 18 sierpnia 2010 roku -
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z banku
Gospodarstwa Krajowego oraz ustanowienia
zabezpieczenia tej pożyczki.
 uchwała nrLIII 285 z dnia 13 września w sprawie uchylenia uchwały.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:35:32 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i
ich części.
 Uchwała Nr LIII 286 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-09-27 09:42:07 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian.
 uchw.nrLIV28710 z dnia 26.października...doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:28:11 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zał.Nr 1 do Uchwały Nr LIV/287/10
 ZAŁĄCZNIK NR 1.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:29:45 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zał.Nr 2 do Uchwały Nr LIV/287/10
 ZAŁĄCZNIK NR 2.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:30:51 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zał.Nr 3A do Uchwały Nr LIV/287/10
 ZADANIA INWESTYCYJNE.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:32:11 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr LIV 288 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:35:51 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 1,2,3 do Uchwały Nr LIV/288/10
 Zal. do Uch.Nr LIV 288 10.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-22 13:29:12 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 Uchwała Nr LIV 289 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:42:46 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
zmiany Uchwały Nr LI/270/2010 z dnia 12 lipca
2010 roku w sprawie ustalenia opłat za ścieki.
 Uchwała Nr LIV 290 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:44:22 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr LIV 291 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:45:14 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego.
 Uchwała Nr LIV 292 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:46:14 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian.
 uchwała nr LV293.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:49:43 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Zakrzew.
 Uchwała Nr LV 294 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 12:55:18 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Zatopolice
 Uchwała Nr LV 295 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:07:46 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Dąbrówka Podłężna
 Uchwała Nr LV 296 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:34:08 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Zakrzewska Wola
 Uchwała Nr LV 297 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:35:50 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik do Uchwały Nr LV/297/10
 

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:05:31 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
przyjęcia i zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy
Miejscowości Taczów.
 Uchwała Nr LV 298 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:38:27 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik do uchwały Nr LV/298/10
 Plan Odnowy Miejscowości Taczów.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:01:41 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
przyjęcia i zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy
Miejscowości Zakrzew.
 Uchwała Nr LV 299 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:39:48 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
przyjęcia i zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy
Miejscowości Dąbrówka Nagórna "W".
 Uchwała Nr LV 300 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:40:50 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik do uchwały Nr LV/ 300 /10
 POM Dąbrówka Nagórna .doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:48:08 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
okreslenia trybu i sposobu powoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
 Uchwała Nr LV 301 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:42:17 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom
Ludowy w Cerekwi i nadania statutu tej jednostce.
 Uchwała Nr LV 302 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 13:44:20 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wyboru Przewodniczącego rady Gminy w Zakrzewie
 Uchwała Nr I 1 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:18:13 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w
Zakrzewie
 Uchwała Nr I 2 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:19:41 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
powołania i ustalenia składu Komisji
Finansowo-Budżetowej
 Uchwała Nr I 3 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:20:26 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej
 Uchwała NR I 4 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:20:59 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
powołania i ustalenia składu Komisji Rolnej
 Uchwała Nr I 5 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:23:19 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
powołania i ustalenia składu Komisji Oświaty,
Zdrowia, Kultury i Porządku Publicznego.
 Uchwała Nr I 6 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2010-12-07 14:24:14 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 uchwała NR II 7 2010 Z DN.6.12.10.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:14:49 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/2010
 załącz. do uch.II 7.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:15:49 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
powołania i ustalenia składu Komisji
Inwentaryzacyjnej
 Uchwała Nr II 8 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:16:35 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży radnych
gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr II 9 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:17:22 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
uchwalenia Programu określającego zasady
współpracy gminy Zakrzew z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2011 rok.
 Uchwała Nr II 10 2010.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-11 11:18:58 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian
 uchwała .bud.III 11.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-12 09:01:17 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia zmian do uchwały Nr LI/267/10 Rady
Gminy w Zakrzewie z dnia 12 lipca 2010 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz ustanowienia
zabezpieczenia tej pożyczki.
 uchwała nr III 12.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 10:31:37 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/235/09
Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.
 Uchwała nr III 13.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 10:33:04 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia do budżetu zmian

 

 uchwała nr IV 14 2010 z dn. 30.12.10.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 11:46:02 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzew na
lata 2011-2014
 WPF-Uchwała Rady.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:03:39 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:04:32 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Wykaz przedsięwzięć do WPF
 Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:05:22 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Zakrzew.
 Uchwała Nr IV 16 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:06:08 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
ustalenia Wójtowi Gminy miesięcznego limitu
przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.
 Uchwała Nr IV 17 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:09:10 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
wprowadzenia zmian do Statutu Gminy w Zakrzewie
przyjętego Uchwałą Nr XII/102/2003 z dnia 14
października 2003 roku.
 Uchwała Nr IV 18 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:10:25 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Uchwała Budżetowa na 2011 rok.
 Uchwała Nr IV 19 2010.pdf

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:11:28 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Dochody Budżetu Gminy Zakrzew na rok 2011
 Tabela nr 1 Dochody na 2011 r.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:13:05 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Wydatki Budżetu Gminy Zakrzew na 2011 rok
 Tabela 2 Wydatki.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:15:49 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Wydatki inwest. na 2011 rok wg żródeł
pochodzenia środków.
 limity wydatków na 2011 r..xls

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:17:08 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów
publicznych
 Załącznik nr 1.doc

Opublikowane przez: Jolanta Głowacka | Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:18:14 | Data modyfikacji: 2010-04-20 10:50:26.
Data wprowadzenia: 2011-01-20 12:18:14
Opublikowane przez: Jolanta Głowacka