Dostawa sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu
komputerowego
 Zapytanie ofert. - dostawa sprzętu komputerowego - 2015.pdf

Opublikowane przez: Marta Podgórska | Autor: Małgorzata Musiałek | Data wprowadzenia: 2015-10-12 14:58:51 | Data modyfikacji: 2015-10-12 15:01:15.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz jego instalacje, dostawę stolików i krzeseł do komputerów.


Wybrano ofertą firmy:


 SpeedSerwis Tomasz Wroński


Nowowiejskiego 6a, 20-880 Lublin


 Do dnia 27.10.2015 roku wpłynęło 12 ofert.


 Oferta w/w firmy w toku postępowania spełniła wymagania zapytania ofertowego oraz została oceniona jak najkorzystniejsza.


Umowa została zawarta w dniu 6 listopada 2015r

 

Opublikowane przez: Danuta Dziesińska | Data wprowadzenia: 2015-11-30 07:34:32 | Data modyfikacji: 2015-10-12 15:01:15.

Zobacz:
 
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zakrzew FEIT.271.2.1.2015
 .  
Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej FEIT.2.2.2015
 .  
Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy Zakrzew w 2015r. SO.271.2.4.2015
 .  
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukatrek dla Urzędu Gminy w Zakrzewie w 2015 roku - SO.271.2.5.2015
 .  
Zaproszenie do złożenia oferty na zerwanie podazki, naprawy podłoża oraz położenie posadzki
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychiatrycznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Prowadzenie usług w zakresie badań psychologicznych wraz z wydawaniem pisemnych opinii o stopniu uzależnienia osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakrzewie
 .  
Zapytanie ofertowe- wykonanie strony internetowej FEIT 271.2.8.15
 .  
Zapytanie ofertowe- wydruk folderu FEIT271.2.9.15
 .  
Dostawa i montaż urządzeń kotłowni olejowej FEIT271.2.10.15
 .  Dostawa sprzętu komputerowego  . 
Data wprowadzenia: 2015-11-30 07:34:32
Opublikowane przez: Danuta Dziesińska